Skip to main content

Equine Assisted Coaching

Paarden zijn erg gevoelig voor lichaamstaal en reageren instinctief op je gemoedstoestand, je emoties, je gevoelens en je handelen. Door deze reacties van een paard tijdens een coachsessie te gebruiken als feedback vergroot je je zelfbewustzijn.

De grondhouding van de equine assisted coach is een belangrijke factor in de kracht en het succes van de methodiek.

Open houding
De Equine Assisted coach werkt vanuit een open houding: totale aanvaarding zonder oordeel van de coachee, mét zijn coachvraag en alles wat die met zich meebrengt.

Gelijkwaardigheid
Naast het niet be- of veroordelen heeft de open houding een ander belangrijk kenmerk: gelijkwaardigheid. Een grote kracht, zeker ook bij het werken met kinderen. Vooral kinderen met een label ofwel diagnose hebben vaak de ervaring dat mensen altijd iets van hen vinden en óver hen praten in plaats van mét hen. Doordat de coach net als het paard niets van hen vindt, niet diagnosticeert of labelt en vanuit een open houding, sámen onderzoekt wat kan helpen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen. Niet alleen bij het paard, maar ook bij de coach!

Niet weten
De coachee is zelf de enige expert op het gebied van zijn vraag en kan alleen zelf de best passende oplossing vinden. De equine assisted coach stelt zich faciliterend en non-directief op en uitgangspunt voor een traject of sessie is de situatie die de coachee zelf wenst. Niet de door de coach uit deskundigheid, analyse of diagnose voortkomende gewenste situatie. Coach, paard en coachee werken in de sessie samen met als doel dat de coachee zichzelf leert kennen, eigen mogelijkheden leert benutten en leert omgaan met beperkingen. Zo ontstaat als vanzelf weer (zelf)vertrouwen in het eigen kunnen en weten. Bij deze cliëntgerichte benadering is het verdwijnen van symptomen het gevolg van deze ontwikkeling en niet het doel op zich.

Door deze open houding van niet weten en de volgende manier van (bege)leiden ontstaat een respectvolle, positieve en samenwerkende relatie. De coach weet het niet voor de coachee maar gaat in samenwerking op onderzoek: I don’t know… let’s find out!

Met beide benen op de grond
Equine assisted coachsessies spelen zich letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond af.
Alle activiteiten vinden naast en nooit op het paard plaats. De belangrijkste reden daarvoor is gelijkwaardigheid. Het paard is – net als de coach en de coachee – vrij om te bewegen en te gaan waar het wil, kan zichzelf zijn en eerlijk vanuit zichzelf reageren. En de coach staat letterlijk en figuurlijk naast de coachee wat een gelijkwaardigheid herbergt die veiligheid en vertrouwen geeft.

Maar niet minder belangrijk, ook in figuurlijke zin blijft de equine assisted coach met beide benen op de grond. Er wordt alleen gewerkt met dat wat zich daadwerkelijk laat zien, niet met hoe dat vanuit het referentiekader, de kennis, het weten en de behoefte van de coach geïnterpreteerd wordt.