Skip to main content

Lichamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte therapie staat je lichaam centraal omdat je daarin al je bewuste en onbewuste ervaringen worden meegedragen, dus ook de kleine en grote trauma’s die je ervaart in je leven. Zowel de lichamelijke, emotionele als de mentale aspecten worden betrokken bij de behandeling omdat die nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

<EDIT>
Om blokkades in de energie van de cliënt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van oefeningen met ademhaling, geluid, beweging en aanraking. De cliënt wordt zich op deze manier bewust van weerstanden, blokkades, in het lichaam. De therapeutt onderzoekt samen met de cliënt de oorsprong van deze blokkades. Er wordt een zorgvuldige diagnose gesteld op bassi waarvan de therapeut met een voorstel voor een vervolg van de behandeling komt. In elke sessie wordt ook met het hier-en-nu gewerkt. De cliënt kan onder begeleiidng deze emoties onderzoeken en een eventuele expressie van de emoties creëert ruimte om blokkades los te laten. Er worden vaak oefeningen gedaan waarbij de cliënt nieuwe, positieve ervaringen op kan doen. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om nieuwe ervaringen of nieuw gedrag uit te testen in het dagelijks leven.

De oefeningen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn lichamelijk, daarnaast bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.
De lichaamsgericht therapeut stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leert de cliënt oude reactiepatronen kennen, zodat men adequater met de omgeving en zichzelf om te gaan.

De therapie zorgt voor veiligheid en ondersteuning. De cliënt ontvangt volledige en onverdeelde aandacht en acceptatie. Verder doet de cliënt het zelf. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Naarmate de therapie vordert neemt de innerlijke wijsheid en kracht toe (inzichten, leren contact maken met gevoel, herkennen van patronen, zelf oefeningen doen). In de afbouwfase is de therapie ook gericht op zelfredzaamheid.

Door te werken met echte situaties en het maken van huiswerk (oefeningen, verslagen schrijven) kunnen de inzichten en de in de therapeutische setting opgedane ervaringen, integreren in het dagelijks leven van de cliënt.