Skip to main content

Een ontregeld stress-systeem

In geval van trauma wordt energie gefragmenteerd opgeslagen in ons lichaam. Wanneer in een later, rustiger, stadium deze energieën zich willen ontladen kunnen de daarbij behorende lichaamssignalen op onbewust niveau worden ervaren als een herhaling van het trauma, wat opnieuw stress veroorzaakt. Wanneer dit te lang duurt en zich te vaak herhaalt veroorzaakt dat een verhoogde activeringsstand van het sytess-systeem, problemen met het reguleren daarvan en als gevolg daarvan (chronische) lichamelijke...

Lees verder

Gevoel en emotie: een last of een lust?

We hebben er allemaal dagelijks mee te maken: gevoelens en emoties. Maar wat zijn dat eigenlijk precies? En hoe werken ze? Door dat wat beter te begrijpen kun je de vervelende effecten ervan beperken en krijg je inzicht in wat er in je brein en in je lijf gebeurt en wat die twee met elkaar te maken hebben. Gevoel Veel mensen verwarren gevoel met emotie, maar eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. Gevoel is eigenlijk het waarnemen van veranderingen in onze gevoelslaag, het is letterlijk...

Lees verder

Negatieve overtuigingen… wat zijn dat eigenlijk?

Eigenlijk hebben we ze allemaal. Het zijn de negatieve opvattingen over jezelf en de wereld om je heen die je, bewust of onbewust, in de loop van je leven het opgebouwd. Het zijn opvattingen over jezelf zoals: ik doe er niet toe, ik kan dat toch niet of ik ben niet goed genoeg of niemand vindt mij leuk. Negatieve overtuigingen richten zich dus tegen jezelf. We ervaren zelf dit soort negatieve overtuigingen als feiten, alsof het waar is en daardoor werken ze ook belemmerend om het beste uit jezelf...

Lees verder

Het verband tussen burn-out en trauma

Bij coaching bij een burn-out is het van belang om op onderzoek te gaan naar ‘de vraag achter de vraag’ dus ik heb uit ervaring geleerd om niet echt stil te staan bij de coachvraag zoals die wordt geformuleerd door de cliënt. Immers, door je te veel te focussen op deze vraag wordt het risico gelopen dat er te veel al op voorhand wordt uitgesloten en kan voorbij worden gegaan aan sommige ‘antwoorden’, simpelweg omdat die antwoorden niet passen bij de in eerste instantie gestelde ‘coachvraag’. Of...

Lees verder

  • 1
  • 2