Skip to main content

De tafel met de tafelpoten

In je leven bouw je allerlei gedachten over jezelf op. Sommige gedachten zijn positief, anderen weer negatief. Veel van die gedachten zijn vluchtig en verder onschadelijk. Maar een deel van die gedachten blijven langer in je brein rondhangen en gaan uiteindelijk niet meer vanzelf weg. Deze gedachten kunnen wel schadelijk zijn omdat ze je in je dagelijks leven kunnen belemmeren.

Belemmerende overtuigingen dus.

Door allerlei gebeurtenissen in je leven kunnen deze gedachten in stand gehouden worden. Je kunt je dit metaforisch voorstellen als het ontwikkelen van een tafel: het tafelblad is een gedachte, een overtuiging over jezelf. Dit tafelblad rust weer op een aantal tafelpoten. Iedere tafelpoot staat voor een specifieke gebeurtenis in je leven. Hoe meer specifieke gebeurtenissen, hoe groter en steviger de tafel staat. De ervaringen versterken elkaar ook: steeds maar weer wordt bewezen dat de gedachte over jezelf klopt. Je gaat uiteindelijk geloven in hoe je over jezelf denkt.

Bijvoorbeeld: de eerste keer dat je een belangrijke presentatie moet geven heb je een gezonde spanning en stress. Dat moet ook: dat heb je nodig om te kunnen pieken. Als de presentatie goed gaat gaat de gedachte over jezelf (ik kan het toch niet) weer weg: bij een volgende presentatie ben je er meer van overtuigd dat dat geen probleem is. Maar stel dat die presentatie vreselijk fout gaat. Dan heb je jezelf bewezen dat presenteren niet voor jou is weggelegd. Je vergeet de situatie het liefst zo snel mogelijk, maar onbewust sla je die wel op. Bij de volgende presentatie zul je merken dat de spanning groter is en destructiever, je hebt er ook minder controle over. En als ook die presentatie niet goed gaat (en de kans daarop is groter vanwege de vorige ervaring) heb je een tafel gecreëerd: een tafelblad met de overtuiging ‘ik kan niet presenteren’ en twee tafelpoten als specifieke gebeurtenissen die het tafelblad blijven dragen.

De Negatieve Kernovertuiging

Bijna iedereen heeft die wel: de negatieve kernovertuiging. Het is de onderste, grootste, tafel van je stapel. Je negatieve kernovertuiging wordt gemaakt in je eerste 7 levensjaren door kleine of grote, bewuste of onbewuste, specifieke gebeurtenissen of opmerkingen die je op een negatieve manier hebt geïnterpreteerd.  Voorbeelden zijn: ‘ik ben niet goed genoeg‘ of ‘ik mag er niet zijn‘.

Opmerkingen als:

  • ‘Ruim je kamer nou eens op! Overal ligt stof, het is er altijd een bende!’ roept je moeder voor de zesde keer
  • ‘Ik zou geen wiskunde kiezen, dat ga je toch niet halen’ zegt je klassenmentor
  • ‘Ken je Astrid nog? Die gaat het later helemaal maken, ik vind dat zo knap van haar…’ geeft je moeder aan tijdens het eten
  • ‘Je zult echt op je eten moeten letten Fred, je begint te dik te worden’

Ze zijn vaak onschuldig of goed bedoeld, maar ze vormen allemaal tafelpoten die jouw kernovertuiging overeind houden.

Emotional Freedom Techniques is ‘de man met de zaag’. Door tijdens een EFT sessie een specifieke gebeurtenis (een tafelpoot dus) te laten herbeleven zodat de emotie die je voelde tijdens die gebeurtenis opnieuw wordt beleefd wordt dit gevoel ‘geneutraliseerd’ en wordt de tafelpoot dus eigenlijk doormidden gezaagd. Als je hetzelfde doet met een aantal van die gebeurtenissen die onder een tafelblad zitten valt de tafel uiteindelijk om, en daarmee ook de belemmerende overtuiging over jezelf!