Skip to main content

Opleidingsachtergrond

Equine Assisted Coaching Level I

Educatief Centrum Keulseweg

Methodiek basis | Taal van het vrije paard | Zelfkennis- en ontwikkeling van de coach | Open houding en objectief observeren | Fenomenologisch kijken | Vraagstelling | Karaktertypering | Observaties en clean language | Energiewerking | Valkuilen | Emotionele veiligheid | Gestalt | Voice Dialogue | Contextueel kijken | Transfer, metaforen en labels | Ervaringsgericht | Oplossingsgericht | Overdracht, intuïtie en projectie

Equine Assisted Coaching Level II

Educatief Centrum Keulseweg

De intake | Het coachproces | Fasen van het veranderingsproces | Afstemming coachvraag en activiteit | Gestalt | Voice Dialogue | Lichaamsbewustzijn | Professionele beroepshouding | Metaforen en thema’s | Gedragspolariteiten | Teamcoaching | Organisatieopstellingen | Familie- en structuuropstellingen | Inter- en supervisie | Gewaarzijn

Psychosociale Basiskennis

Con Amore

Persoonlijkheid | Intelligentie | Emoties | Ouderdom | Het menselijk geheugen | Het proces van leren | Psychosociale alarmsymptomen | Herkennen en verklaren van  psychische klachten | Medische Basiskennis (Somatiek) | Gespreksvaardigheden en ethiek | Houding als gezondheidsprofessional tegenover de cliënt | Verbinding met eerstelijnszorg

Equine Assisted Therapie

Educatief Centrum Keulseweg

Ontwikkeling in de verschillende levensfasen | Prenataal | Hechting | Lichaamsbewustzijn | Gewaarzijn en overdracht | Psychologische stromingen | Theorie U | Dramadriehoek | Jeugdtrauma | Chronische stress | Polyvagaal theorie | Relaties en systemen | Transactionele analyse | Contextueel | Trauma | Emotieregulatie | Psychopathologie | Psychosomatiek | Oplossing en Acceptatie | Heling en Verankering

Emotional Freedom Techniques

Novet

Achtergrondkennis en werkingsmechanismen van EFT | Het EFT basisprotocol | Psychological Reversal | Geassocieerde herbeleving | Associatie en dissociatie | Effecten van EFT | Noodprocedure | Fysieke problemen | EFT als zelfhulpmiddel | Pacing & leading | Dissociatietechnieken | Anatomie van emotionele problemen | Omgaan met zeer heftige emoties | Reframing | Affirmaties | EFT voor prestatieverbetering | EFT per telefoon/skype | Afronden van een sessie | Werken met negatieve kernovertuigingen | Intuïtie | Structuur van een EFT sessie | Surrogaat kloppen | Angstgerelateerde klachten | Traumatische ervaringen | EFT Meesterschap | EFT met groepen | EFT met kinderen | EFT en verslavingen