Skip to main content

Polyvagaaltheorie steeds populairder als verklaring voor psychische problemen

De polyvagaaltheorie wint al een tijdje aan bekendheid en populariteit, en wordt nu ook in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer omarmd als uitleg voor het ontstaan van psychische problemen. In deze theorie vormt het zenuwstelsel – en dan met name het autonome zenuwstelsel – het uitgangspunt in het verklaren van onze fysieke en mentale reactie op situaties van onveiligheid en stress. In Trouw verscheen een artikel over de toegenomen populariteit van deze ‘verklaring’ voor onze klachten, waarin de vraag wordt opgeworpen of het enthousiasme over de polyvagaaltheorie terecht is.

Lees het hele artikel op ggz.nl