Skip to main content

Therapievormen

Equine Assisted Coaching en Therapie

Paarden zijn erg gevoelig voor lichaamstaal en reageren instinctief op je gemoedstoestand, je emoties, je gevoelens en je handelen. Door deze reacties van een paard tijdens een coachsessie te gebruiken als feedback vergroot je je zelfbewustzijn.

De grondhouding van de equine assisted coach is een belangrijke factor in de kracht en het succes van de methodiek.

Open houding
De Equine Assisted coach werkt vanuit een open houding: totale aanvaarding zonder oordeel van de coachee, mét zijn coachvraag en alles wat die met zich meebrengt.

Gelijkwaardigheid
Naast het niet be- of veroordelen heeft de open houding een ander belangrijk kenmerk: gelijkwaardigheid. Een grote kracht, zeker ook bij het werken met kinderen. Vooral kinderen met een label ofwel diagnose hebben vaak de ervaring dat mensen altijd iets van hen vinden en óver hen praten in plaats van mét hen. Doordat de coach net als het paard niets van hen vindt, niet diagnosticeert of labelt en vanuit een open houding, sámen onderzoekt wat kan helpen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen. Niet alleen bij het paard, maar ook bij de coach!

Niet weten
De coachee is zelf de enige expert op het gebied van zijn vraag en kan alleen zelf de best passende oplossing vinden. De equine assisted coach stelt zich faciliterend en non-directief op en uitgangspunt voor een traject of sessie is de situatie die de coachee zelf wenst. Niet de door de coach uit deskundigheid, analyse of diagnose voortkomende gewenste situatie. Coach, paard en coachee werken in de sessie samen met als doel dat de coachee zichzelf leert kennen, eigen mogelijkheden leert benutten en leert omgaan met beperkingen. Zo ontstaat als vanzelf weer (zelf)vertrouwen in het eigen kunnen en weten. Bij deze cliëntgerichte benadering is het verdwijnen van symptomen het gevolg van deze ontwikkeling en niet het doel op zich.

Door deze open houding van niet weten en de volgende manier van (bege)leiden ontstaat een respectvolle, positieve en samenwerkende relatie. De coach weet het niet voor de coachee maar gaat in samenwerking op onderzoek: I don’t know… let’s find out!

Met beide benen op de grond
Equine assisted coachsessies spelen zich letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond af.
Alle activiteiten vinden naast en nooit op het paard plaats. De belangrijkste reden daarvoor is gelijkwaardigheid. Het paard is – net als de coach en de coachee – vrij om te bewegen en te gaan waar het wil, kan zichzelf zijn en eerlijk vanuit zichzelf reageren. En de coach staat letterlijk en figuurlijk naast de coachee wat een gelijkwaardigheid herbergt die veiligheid en vertrouwen geeft.

Maar niet minder belangrijk, ook in figuurlijke zin blijft de equine assisted coach met beide benen op de grond. Er wordt alleen gewerkt met dat wat zich daadwerkelijk laat zien, niet met hoe dat vanuit het referentiekader, de kennis, het weten en de behoefte van de coach geïnterpreteerd wordt.

Lichaamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte therapie staat je lichaam centraal omdat je daarin al je bewuste en onbewuste ervaringen worden meegedragen, dus ook de kleine en grote trauma’s die je ervaart in je leven. Zowel de lichamelijke, emotionele als de mentale aspecten worden betrokken bij de behandeling omdat die nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

<EDIT>
Om blokkades in de energie van de cliënt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van oefeningen met ademhaling, geluid, beweging en aanraking. De cliënt wordt zich op deze manier bewust van weerstanden, blokkades, in het lichaam. De therapeutt onderzoekt samen met de cliënt de oorsprong van deze blokkades. Er wordt een zorgvuldige diagnose gesteld op bassi waarvan de therapeut met een voorstel voor een vervolg van de behandeling komt. In elke sessie wordt ook met het hier-en-nu gewerkt. De cliënt kan onder begeleiidng deze emoties onderzoeken en een eventuele expressie van de emoties creëert ruimte om blokkades los te laten. Er worden vaak oefeningen gedaan waarbij de cliënt nieuwe, positieve ervaringen op kan doen. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om nieuwe ervaringen of nieuw gedrag uit te testen in het dagelijks leven.

De oefeningen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn lichamelijk, daarnaast bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.
De lichaamsgericht therapeut stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leert de cliënt oude reactiepatronen kennen, zodat men adequater met de omgeving en zichzelf om te gaan.

De therapie zorgt voor veiligheid en ondersteuning. De cliënt ontvangt volledige en onverdeelde aandacht en acceptatie. Verder doet de cliënt het zelf. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Naarmate de therapie vordert neemt de innerlijke wijsheid en kracht toe (inzichten, leren contact maken met gevoel, herkennen van patronen, zelf oefeningen doen). In de afbouwfase is de therapie ook gericht op zelfredzaamheid.

Door te werken met echte situaties en het maken van huiswerk (oefeningen, verslagen schrijven) kunnen de inzichten en de in de therapeutische setting opgedane ervaringen, integreren in het dagelijks leven van de cliënt.

Systemisch coachen met paarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Geleide meditatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.